Wójt Gminy Rząśnia uprzejmie informuje, że w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2016 r. będą wykonywane przeglądy stanu trwałych użytków zielonych w celu określenia aktualnego zasięgu leja  depresji PGEGiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz jego ujemnego wpływu na plonowanie łąk w pierwszym pokosie.

Przeglądu dokonają pracownicy Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy.