Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 29/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Rząśnia wraz z załącznikami

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 29/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Rząśnia wraz z załącznikami