W dniu 15 marca 2017 r. (środa), od godziny 16:00 w naszym Ośrodku przyjmować będzie psycholog – dr Katarzyna Bracichowicz. Wizyta odbędzie się w ramach programu profilaktycznego finansowanego przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców.

W dniach 23 – 24 marca 2017 r., od godz. 10:00, w naszym Ośrodku przyjmować będzie pacjentów dr Zimmer-Nowicka, specjalista w dziedzinie laryngologii, audiologii oraz foniatrii. Wizyta odbędzie się w ramach Programu Profilaktycznego Schorzeń Układu Oddechowego finansowanego przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców.

Zapisy – w rejestracji Ośrodka.

Tekst: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.