W związku z Rokiem Tuwima, Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej organizuje pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia Gminny Konkurs Recytatorski p.t. „Julian Tuwim Bawi, Uczy, Wychowuje” dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu po kliknięciu Czytaj więcej.

REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZĄŚNIA
„JULIAN TUWIM BAWI, UCZY, WYCHOWUJE”
DLA UCZNIÓW KLAS I-III oraz IV- VI

1. Postanowienia ogólne
• Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej
• Honorowym patronem konkursu jest Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz klas IV- VI szkół podstawowych z terenu gminy Rząśnia
• Każda szkoła może wytypować do konkursu po 3  reprezentantów z klas I- III  i IV -VI
• Warunkiem uczestnictwa jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima.

2. Cele konkursu
• Ukazanie piękna poezji Juliana Tuwima
• Rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą oraz twórczością wybitnego poety
• Rozwijanie zdolności recytatorskich i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
• Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci
• Uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze
• Promocja osiągnięć uczniów i placówek oświatowych.

3. Przebieg konkursu
I etap: eliminacje szkolne – wytypowanie 3 reprezentantów w każdej kategorii  wiekowej do finału konkursu gminnego
II etap: eliminacje finałowe w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej – 29 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) godzina 9.00

4. Ocena uczestników konkursu
Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu do możliwości percepcyjnych recytatora,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.

5. Kartę zgłoszenia z etapu szkolnego (załącznik 1) proszę przesyłać na adres szkoły z dopiskiem Konkurs Recytatorski do 12.IV.2013 r.
Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej
Biała 63,  98-332 Rząśnia
lub fax. 44-631-71-82 bądź na adres mailowy: szkolabiala@interia.pl