Gmina Rząśnia po raz kolejny została bardzo wysoko oceniona w corocznym Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. Jak pisze „Dziennik Łódzki” została liderem wśród gmin wiejskich w województwie łódzkim zajmując 28 pozycję wśród wszystkich 250 gmin biorących udział w Rankingu.

Ranking ten powstał między innymi w oparciu o bazę danych pochodzącą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wybrano te samorządy, które wygrywają pod względem wykorzystania pieniędzy pochodzących z dotacji. Na pozycje rankingowe wpływ miała także baza danych resortu Ministerstwa Finansów, dotycząca finansów jednostek samorządu terytorialnego. Ostateczną pozycję ustalano poprzez analizę rozbudowanych ankiet przesyłanych do wszystkich gmin.

Podkreślenia wymaga fakt, w czasach gdy wiele jednostek samorządu terytorialnego boryka się z ogromnymi kłopotami finansowymi, wzrastającym poziomem zadłużenia i spadkiem wydatków inwestycyjnych, Gmina Rząśnia nadal jest w czołówce polskich samorządów, co jest znaczącym sukcesem i jednocześnie wyróżnieniem.

Jak napisał przy okazji publikacji Rankingu w swym felietonie publicysta „Rzeczpospolitej” Paweł Jabłoński: „Tym większy podziw trzeba mieć dla tych, którzy w tych trudnych czasach rozwijają się, zwiększają dochody i poprawiają poziom życia swoich mieszkańców.”.