W dniach od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. przypada drugi w tym roku termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące potwierdzenie zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wynosi 81,70 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2012r. gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski pobrać można w Urzędzie Gminy w Rząśni (parter, pokój nr 6) lub na stronie internetowej gminy Rząśnia.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Plik do pobrania: wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym .