W opublikowanym w dniu 8 marca 2010 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” gmin najefektywniej pozyskujących dotacje unijne nasza gmina zajęła bardzo wysokie 21 miejsce wśród 1576 gmin wiejskich w Polsce (sklasyfikowano 100 najlepszych).

Ranking pokazuje samorządy gmin najlepiej pozyskujących unijne dotacje. Obejmuje on trzy ostatnie lata (2007 – 2009) i obejmuje wszystkie inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane na terenie gminy. O miejscu na liście decyduje przeliczenie unijnych dotacji na mieszkańca.

Wśród gmin wiejskich na wysokim 21 miejscu w kraju uplasowała się gmina Rząśnia. Z wyliczeń opublikowanych w gazecie wynika, że w ostatnich latach dotacje unijne w gminie Rząśnia wyniosły prawie 22 mln zł, czyli 4 524 zł na mieszkańca. Dane zostały pozyskane z oficjalnych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i obliczeń własnych redakcji „Rzeczpospolitej”.