Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje o kontynuacji realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie” w 2010 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Realizacja projektu „Uwierz w siebie” obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Koszt projektu systemowego wynosi: 97.945,00 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 87.660,77 zł., co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu, natomiast kwota: 10.284,23 zł jest wkładem własnym i stanowi 10,5% całkowitej wartości projektu.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, ul. Kościuszki 16, w terminie od 12-26 lutego 2010 roku w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:30 do 15:00,
czwartek od 7:30 do 17:30.
Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Bardziej szczegółowe informacje o projekcie mogą uzyskać Państwo po pobraniu ulotki informacyjnej.