Gmina Rząśnia przystąpiła do Konkursu „Zdrowa Gmina”, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii. Głównym celem konkursu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Gmina Rząśnia od kilku lat prowadzi działalność prozdrowotną i pro-sportową,uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Od 2006 roku organizuje i finansuje programy profilaktyczne realizowane przez GOZ w Rząśni. W roku 2010 Gmina Rząśnia wzięła udział w konkursie „Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat”, zajmując I miejsce w kategorii „Zdrowa Gmina”.

W ramach tegorocznego konkursu „Zdrowa Gmina” organizowane będą:
– prelekcje i pogadanki specjalistów ginekologii i onkologii na temat profilaktyki schorzeń ginekologicznych oraz jelita grubego,
– imienne zaproszenie do wszystkich osób z terenu gminy uprawnionych do badań,
– badania mammograficzne w mammobusach przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni,
– badania cytologiczne w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni,
– badania kolonoskopowe w najbliższych specjalistycznych instytucjach województwa łódzkiego i śląskiego,
– w szkołach, bibliotekach oraz domu kultury organizowane będą „Tygodnie Zdrowia”, konkursy literackie, konkursy plastyczne, quizy, zawody sportowe, imprezy promujące zdrowy tryb życia.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.konkurszdrowagmina.pl [POPUP=IMG1]