Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, którego członkiem jest Gmina Rząśnia informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Szczegółowy harmonogram oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączonych plikach:
– Różnicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej,
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”: ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków, tel.: (43) 842-35-22.