Gmina Rząśnia na inwestycyjnym podium

Z przyjemnością informujemy, iż Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk wraz z Skarbnikiem Renatą Buczkowską i Sekretarzem Gminy Aldoną Nagodzińską – Sadek w ubiegłym tygodniu podczas trwającego w dniach 2 – 3 października 2019 r. XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, odebrali nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w “Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2016–2018”.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów innowacji i infrastruktury. Czasopismo “Wspólnota” będące autorem Rankingu to z kolei najbardziej opiniotwórczy tygodnik poświęcony samorządom.

Autorami Rankingu są Paweł Swianiewicz – profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska adiunkt w tej samej katedrze. 
Autorzy tworząc Ranking biorą pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2016–2018). Wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych z trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. W ten sposób unikają dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. W tym kontekście warto wspomnieć, iż Gmina Rząśnia od lat zajmuje czołowe pozycje w tym zestawieniu.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów jest jednym z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Gmina Rząśnia – co jeszcze raz podkreślamy – znalazła się na drugim miejscu kategorii gmin z wydatkami inwestycyjnymi wynoszącymi 4684,09 zł. Miejsce pierwsze zajął Kleszczów którego średnie wydatki inwestycyjne z ostatnich trzech lat wyniosły 13504,99 zł. W pierwszej dziesiątce uplasowała się też sąsiednia gmina Sulmierzyce, zajmując dziewiątą lokatę z kwotą 2530,12 zł. 

Plik do pobrania:
 – Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016–2018 (całość publikacji czasopisma “Wspólnota”).