Zachęcamy Mieszkańców Gminy do oddania głosu w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego i zapraszamy do współdecydowania w tej formie o przeznaczeniu części budżetu Województwa Łódzkiego na konkretne zadania.
 

Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji dotyczących głosowania.

Głosowanie pisemne trwa do 22 października, natomiast elektroniczne – do 31 października 2017 r.

MOŻNA GŁOSOWAĆ:
– elektronicznie poprzez stronę internetową https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/,
– osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w wyznaczonych punktach do głosowania. W punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania,
– korespondencyjnie – wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

UWAGA! Za datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu.

WAŻNE ZASADY GŁOSOWANIA:
– głosować można tylko 1 raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania.
– możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania zgłoszone do tego samego subregionu.
– można przyznać 3 pkt., 2 pkt. lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej,
a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.
– jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

Głos uznaje się za nieważny, gdy:
– oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem,
– karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia zadań,
– karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania,
– karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż trzech zadań,
– jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę,
– oddany został przed 1 października 2017 r. lub po 22 października 2017 r.,
– został oddany na zadania z więcej niż jednego subregionu.

Tu mogą Państwo znaleźć wszystkie zadania dopuszczone do głosowania.

Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzieli Pan  Juliusz Góraj (juliusz.goraj@lodzkie.pl, tel. 42 663 – 33 – 48).


Jednym z przykładowych projektów z naszego subregionu jest „Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych” do głosowania na który zachęca Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego list w tej sprawie zamieszczamy poniżej.

Plik do pobrania:
list zachęcający do oddania głosu na zadanie w ramach środków Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.