Uprzejmie informujemy, iż podczas gali „Filary Polskiej Gospodarki 2011” oraz „Samorządowy Menedżer Regionu”, która odbyła się w dniu dzisiejszym w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk został uhonorowany trzecim miejscem wśród liderów jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Wartym podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy, w VII już edycji rankingu, w roku 2012 r. przeprowadzono plebiscyt wśród gmin mający na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. TNS Pentor zwrócił się do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządowców, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie.

Ocenie podlegały takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brano pod uwagę również budowę i modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzację gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Respondentów poproszono o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak:
a. tempo rozwoju,
b. pozyskanie pieniędzy unijnych,
c. wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy,
d. konsolidację społeczności lokalnej.

Tak wysokie miejsce potwierdza ciągłe dążenie Gminy Rząśnia do zapewnienia swoim mieszkańcom odpowiednich warunków życia oraz rozwoju gminy zarówno pod względem gospodarczym jak i społecznym.