Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni na czele z Dyrektorem Damianem Mikołajczykiem oraz Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk jako organ prowadzący Szkołę pozyskali duże dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” – Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury) na projekt pod nazwą „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków”.

Wartość całego projektu to 677 289,34 zł z czego 90% dofinansowanie 609 531,34 zł, a niepieniężny (rzeczowy) wkład własny 67 758,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Przedszkolu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 123 dzieci (57 dziewczynek i 66 chłopców) między innymi o zajęcia wyrównujące deficyty, rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i uniwersalne (w tym wyjazdowe)oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a także  doposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia.