Wójt Gminy Rząśnia  informuje, że w dniu 12 sierpnia 2015 r.  (środa), o godz. 9:30  w sali konferencyjnej (pokój nr 15) budynku Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Poniżej podajemy liczbę zgłoszonych kandydatów na członków do poszczególnych Komisji przez uprawnione podmioty:

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Rząśni – 10 osób.
  2. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Białej – 10 osób.
  3. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Broszęcinie – 10 osób.
  4. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Stróży – 10 osób.
  5. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5 w Suchowoli – 10 osób.

Pliki do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Rząśnia o publicznym losowaniu kandydatów do Obwodowych Komisji do spraw Referendum.


Informujemy jednocześnie, że wszelkie informacje dotyczące spraw referendum ogólnopolskiego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. na terenie gminy Rząśnia publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu: Informacje, zakładka: Referendum 2015 (dostęp również po kliknięciu w odpowiedni baner umiejscowiony w menu niniejszej strony).

Zapraszamy również do odwiedzin serwisu internetowego Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącego Referendum znajdującego się pod adresem: http://referendum2015.pkw.gov.pl/.