Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że nabór wniosków związanych z programem dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, tj. kotły węglowe 5 klasy oraz na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej trwa tylko do najbliższego piątku, tj. 30 września 2016 r.

Wnioski te można składać w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna – I piętro, w godz. 9:00 – 17:00.
Przypominamy jednocześnie, iż we wskazanym punkcie doradczym świadczona jest Państwu bezpłatnie pomoc przy wypełnianiu wniosku o dotację  oraz udzielane wszelkie informacje o całej procedurze naboru.