Szanowni Mieszkańcy. Od dnia 16 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, tj. kotły węglowe 5 klasy oraz na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej.

W związku z tym przypominamy, jak wygląda procedura naboru wniosków i ich realizacji  po podpisaniu z Gminą Rząśnia umowy o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Rząśnia. Jest ona następująca:

W przypadku wymiany źródeł ciepła:
– wszelkie czynności, w szczególności takie jak: kosztorys ofertowy,  inwentaryzacja, bilans lub audyt cieplny, odbiór kominiarski po zamontowaniu wymienianego źródła ciepła   – leżą po stronie Wykonawcy.
odbiór zużytego pieca – również jest po stronie Wykonawcy, jak też wystawienie oświadczenia o zlikwidowaniu pieca.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych:
– wszelkie czynności, w szczególności takie jak: inwentaryzacja, kosztorys ofertowy, dobór urządzeń zgodnych ze specyfikacją – leży po stronie Wykonawcy,
projekt, montaż oraz przeprowadzenie z Państwem procedury podłączenia do PGE – również leży po stronie Wykonawcy.

Elementy te powinny być realizowane dla Państwa bezpłatnie, tj. w ramach zawartej umowy z Wykonawcą.

Pobieranie jakichkolwiek opłat za wypełnienie wniosku lub opłat dodatkowych za pomoc  w uzyskaniu dotacji są działaniami bezprawnymi!

W celu pomocy przy wypełnianiu wniosku o dotację i udzielaniu wszelkich informacji o całej procedurze został powołany dla Państwa punkt doradczy, czynny codziennie  od poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy w Rząśni, sala konferencyjna, I piętro.

W ww. punkcie doradczym mogą Państwo uzyskać wsparcie i pomoc bezpłatnie.

Montaż urządzeń fotowoltaicznych czy źródeł ciepła gorszych niż wymienionych w załączniku do zawartej umowy z Wykonawcą, skutkuje pogorszeniem komfortu  i bezpieczeństwa użytkowania dla Państwa, a brakiem wypłaty dotacji (odpowiednio 80% przy instalacjach PV i 70% przy źródłach ciepła) dla Wykonawcy.

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk