Gminny Zespół Oświaty w Rząśni  informuje, że  rodziny zainteresowane stypendium szkolnym na rok szkolny 2016/2017  mogą odbierać wnioski w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni tj. w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni przy ul. 1 Maja 16  – II piętro.

Termin składania wniosków – 15 września 2016 r.

Szczegółowych  informacji  udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni pod nr tel.  44 631 – 71 – 26.