W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „SMART na START – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw”. Celem webinarium jest przedstawienie informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, w tym o konkursie ogłoszonym w ramach Ścieżki SMART.

Najbliższe spotkanie online odbędzie się w następującym terminie:

  • 18 maja 2023 roku w godz. 12:00-13:45 (rekrutacja do 15.05.2023 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5893-webinarium-pn-smart-na-start-fundusze-europejskie-dla-przedsiebiorstw).  Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

„SMART na START – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw”

„SMART na START – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw”