Dofinansowanie z LGD dla Gminy i lokalnych stowarzyszeń

W ostatnim czasie nastąpiło podpisanie umów na powierzenie grantów przez Lokalną Grupę Działania “Kraina Wielkiego Łuku Warty”, której nasza gmina jest członkiem, dla trzech lokalnych stowarzyszeń oraz Gminy Rząśnia.

Podczas podpisywania umowy ze strony Lokalnej Grupy Działania “Kraina Wielkiego Łuku Warty” obecni byli Dyrektor Biura LGD Agata Nowak, Marcin Baran Członek Zarządu LGD oraz Alina Tokarska, z terenu naszej gminy: Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie Sławomir Boroń, Prezes LKS Czarni Rząśnia Michał Krawczyk i Wiceprezes Sławomir Konieczko.

Granty przyznano na następujące zadania:
dla Gminy Rząśnia na zadanie pod nazwą “Uatrakcyjnienie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Rząśnia”, polegające na instalacji 3 lamp solarnych w Parku 600-lecia w Rząśni odpowiadające na oczekiwania społeczności lokalnej w zakresie uatrakcyjnienia miejsca do rekreacji i umożliwi mieszkańcom, w tym dzieciom spędzanie wolnego czasu w miejscu bezpiecznym, oświetlonym, ciekawym ze względu na swój charakter. Zainstalowane lampy będą ekologiczne i zasilane energią słoneczną. Wysokość dofinansowania wyniosła 45 tys. zł,
dla LKS Czarni Rząśnia na projekt pod nazwą „Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych reprezentantów Ludowego Klubu Sportowego CZARNI Rząśnia”. Wartość przyznanego grantu to 13.800,00 zł,
dla OSP Rząśnia na zadanie pod nazwą “Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni”. Dzięki realizacji projektu doposażone zostanie pomieszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rząśnia przyczyniając się tym samym do wsparcia i doposażenia organizacji w tym zespołów  ludowych,orkiestr dętych oraz stowarzyszeń. Świetlica wiejska jest takim miejscem w całej miejscowości stanowiącym centrum rozwoju kulturalnego miejscowości. To właśnie na świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni mieszkańcy organizują niekomercyjne imprezy takie jak np. Andrzejki, Sylwester czy Dzień Kobiet. Świetlica wiejska jest również miejscem integracji a zarazem aktywizacji społeczności lokalnej ponieważ mieszkańcy spotykając się tam mogą wzajemnie się ze sobą integrować. Wyposażenie świetlicy poprzez zakup pieca konwekcyjno-parowego, zmywarko-wyparzarki oraz nagłośnienia niewątpliwe uatrakcyjni to miejsce. Wysokość dofinansowania wyniosła 14 950 zł,
dla OSP Gawłów na projekt pod nazwą “Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie”. Celem projektu jest promocja LGD, rozwój inicjatyw lokalnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie. Projekt pn “Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gawłowie” obejmuje zakup, stołu do bilardu, piłkarzyków, grilla gazowego, nagłośnienia, telewizora i ekspresu do kawy. Wysokość dofinansowania to 15 tys. zł.