W dniu 30 czerwca 2023 r. w Łodzi została podpisana umowa pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a Gminą Rząśnia reprezentowaną przez Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka oraz Skarbnika Gminy Agnieszkę Jura.
Otrzymane wsparcie zostanie przekazane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gawłów – droga od skrzyżowania w Gawłowie w kierunku Rżowa o długości ok. 1000 m.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi: 120 840,00 zł.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.