Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje, iż w związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024, w tej chwili wnioski o dodatek osłonowy nie są przyjmowane.

Prosimy o nieskładanie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących formularzach, gdyż będzie to skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Niezwłocznie po ogłoszeniu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024, zostanie opublikowana informacja na stronie www.rzasnia.pl oraz www.gopsrzasnia.naszops.pl o naborze wniosków na ww. dodatek.