Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Dzienniku Łódzkim dotyczącym problematyki spalania odpadów w piecach domowych.

Omawiane w nim przez Autorów (Jacka Losika i Marka Obszarnego) zagadnienie „czystego powietrza” doskonale wpisuje się w cele, które również Gmina Rząśnia z ogromnym zaangażowaniem realizuje od kilu lat – warto tu wspomnieć chociażby zakończony ogromnym sukcesem projekt „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia” czy realizowany obecnie program udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.

Zapraszamy do lektury.

Plik do pobrania:
artykuł z Dziennika Łódzkiego z dnia 25.10.2016 r.

 

Źródło: Dziennik Łódzki (Jacek Losik, Marek Obszarny).