W związku z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Rząśnia, między innymi poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, zapraszamy wszystkich Mieszkańców – szczególnie użytkowników instalacji, do zapoznania się z wyjątkowym rozwiązaniem jakim jest ChmuraDlaRzasni.Pl.

Rozwiązanie to, zaprojektowane i wdrożone przez firmę Spirvent Sp. z o. o. która planuje rozwój na terenie naszej Gminy, dedykowane jest dla Mieszkańców Gminy Rząśnia korzystających z Systemu Wolta lub dla osób chcących poznać ten system.

W związku z powyższym powstała specjalna strona internetowa wizualizująca działanie „chmury” w zastosowanych produktach.

Na stronie tej można śledzić produkcję i zużycie energii ze swojej mikroinstalacji.  Z poziomu Gminy można weryfikować działanie wszystkich urządzeń zainstalowanych na terenie gminy Rząśnia. Z panelu Operatora Systemu Dystrybucji  – PGE Dystrybucja można wysyłać nastawy dla urządzeń pracujących w systemie. Natomiast poziom Lokalnego Instalatora pozwala na bieżąco weryfikować działanie instalacji u swoich klientów.

Powiązanie tych elementów zastosowanych w „chmurze obliczeniowej” pozwala osiągnąć efekt stabilizacji całej sieci energetycznej biorąc pod uwagę zarówno instalacje jednostkowe, jak i wszystkie zamontowane na terenie gminy instalacje włączone do sieci energetycznej, co jak wspomnieliśmy, pozwala przykładowo uniknąć sytuacji  nieplanowanego wyłączenia się układu, zaprzestania jego pracy oraz związaną z tym możliwością nieosiągnięcia przez użytkownika planowanych efektów ekonomicznych i ekologicznych.

Na stronie mogą też Państwo zapoznać się prezentacją systemu, poznać zasady działania instalacji fotowoltaicznej ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowych rozwiązań zastosowanych w naszej gminie – zarówno pod względem technicznym jak i sprzętowym, jego instrukcją obsługi, znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania oraz uzyskać numery oraz adresy kontaktowe do pomocy technicznej. Na stronie mogą Państwo również znaleźć odnośniki do panelu logowania dla użytkowników indywidualnych. Dla osób które zapomniały hasła do panelu lub nie posiadają loginu  i hasła istnieje  możliwość jego odzyskania lub rejestracji.

Zapraszamy wszystkich, zarówno obecnych jak i przyszłych użytkowników mikroinstalacji do zapoznania się z tym rozwiązaniem oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii co do działania strony i funkcjonalności które proponuje producent. Państwa sugestie pozwolą w sposób ciągły poprawiać ewentualne błędy oraz wdrażać nowe pomysły które mogą okazać się przydatne w procesie użytkowania instalacji.

Zapraszamy na stronę www.chmuradlarzasni.pl.