Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystąpił do realizacji zadania pn. Stworzenie systemu doradztwa i komunikacji dla przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych.

Działanie jest częścią projektu skupiającego się na wsparciu procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP współfinansowane w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Powiat Pajęczański został objęty obszarem wsparcia poprzez Centrum Innowacji Biznesowej (CIB) w Radomsku.

W ramach CIB w Radomsku funkcjonować będzie dwóch Doradców Biznesu – Agnieszka Zaremba oraz Ewa Łapaj, które będą odpowiedzialne za inicjowane i realizację działań wspierających biznes (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji).

Do ww. zadań zaliczać się będzie:
• Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami;
• Analiza potrzeb przedsiębiorstw, w tym określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie współpracy w obszarze innowacji i internacjonalizacji;
• Przekazywanie informacjo o ofercie IOB, jednostek B+R, JST, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w regionie i inne;
• Pozyskiwanie partnerów do współpracy w zakresie innowacji i internacjonalizacji;
• Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (kontaktowanie ze sobą osób i instytucji zajmujących się podobnymi, komplementarnymi procesami innowacyjnymi);
• Organizacja spotkań/warsztatów animujących współpracę, towarzyszących innym wydarzeniom  biznesowym.

Mając na uwadze powyższe informacje, poniżej przedstawiamy zakres informacji, jakie mogą Państwo uzyskać od Doradców Biznesu:
1. Informacje dotyczące programów, konkursów i innych źródeł finansowania dla przedsiębiorców.
2. Ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie.
3. Informacje o istniejących klastrach i innych powiązaniach kooperacyjnych.
4. Informacje o ofercie instytucji otoczenia biznesu.
5. Informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach podwyższających ich kompetencje.
6. Informacje odnośnie targów, kongresów, misji, wydarzeń zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
7. Lista expertów, naukowców w zakresie specjalizacji regionalnych.
8. Udostępnianie linków, materiałów, podręczników eksperckich.
9. Zintegrowanie bazy wiedzy z Łódzką Platformą Transferu Wiedzy.
10. Informacje o startupach.
11. WUP – informacje odnośnie szkolnictwa zawodowego, pracowników, staży.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dane kontaktowe:
Agnieszka Zaremba, tel.: 502-039-183
Ewa Łapaj, tel.: 533-313-206

Centrum Innowacji Biznesu w Radomsku

Centrum Innowacji Biznesu w Radomsku