Gmina Rząśnia realizuje zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami (tłocznymi) dla miejscowości Suchowola i części Rząśnia” przy dofinansowaniu w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kwocie 2.818.970,00 zł.

W ramach zadania wykonanych zostanie 6.199,90 mb sieci grawitacyjnej wraz z 120 szt odejść bocznych, 3.462 mb sieci tłocznej oraz 4 przepompowniami. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej  umożliwi oczyszczanie ścieków z miejscowości Suchowola poprzez odprowadzenie ich do oczyszczalni w Rząśni.

Całkowity koszt zadania wynosi 5.096.431,11 zł.

 www.wfosigw.lodz.pl