Biwak Próbnej Drużyny Harcerskiej z Białej pod hasłem “Stop uzależnieniom”

W dniach 28 -29 lutego 2020 roku odbył się biwak Próbnej Drużyny Harcerskiej z Białej pod hasłem “Stop uzależnieniom”, który miał miejsce w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej.

Temat przewodni naszego spotkania miał na celu profilaktykę uzależnień czyli działalność zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń od Internetu, alkoholu, nikotyny, dopalaczy. Rozmawialiśmy o skutkach uzależnień i sposobach pomocy osobom uzależnionym. Organizatorem była Pani Anna Czyżycka, która z kadrą biwaku zapewniła wiele ciekawych atrakcji harcerkom i harcerzom z naszej drużyny. Opiekunami były też Panie: Mariola Gleń i Justyna Stachera.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych i profilaktycznych, które propagowały styl życia wolny od nałogów, wskazywały alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz kształtowały postawy wolne od nałogów. Zorganizowany został marsz patrolowy z pierwszą pomocą przedmedyczną, gdzie uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z tego zakresu. Swoją kreatywność i pomysłowość uczestnicy biwaku mogli zaprezentować uczestnicząc w konkursie plastycznym „Stop uzależnieniom”. Nieodłącznym elementem biwaku były: musztra, apel, gry. Organizatorzy zadbali także o mały relaks po zajęciach aktywizujących i rekreacyjnych młodzież miała okazję wykazać się umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi.

Po przyjemnościach  przyszedł czas na obowiązki. Sprzątanie poszło bardzo szybko. Każdy został przydzielony do jakiś zadań. Biwak zakończyliśmy apelem, na którym nastąpiło podsumowanie tak efektywnie i mile spędzonego czasu.

Założenia biwaku zostały zrealizowane. Uczniowie choć zmęczeni, ale zadowoleni wrócili nabywając wiele umiejętności min. odpowiedzialności za siebie i za innych, zdyscyplinowania, zdrowej rywalizacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Z całą pewnością można stwierdzić, że biwak był udany, a sprzyjająca aura, optymizm i zaangażowanie młodzieży sprawiło, że uczniowie zadowoleni i bogatsi w nowe doświadczenia i ciekawe wspomnienia wracali do domów.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.