Uprzejmie informujemy o całkowicie bezpłatnym projekcie szkoleniowym realizowanym na terenie woj. łódzkiego przez Fundację Q.
Projekt „Mój pomysł na samozatrudnienie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” PO KL.
Celem projektu „Mój pomysł na samozatrudnienie” jest przekwalifikowanie i zmiana zawodu przez 120 osób z terenu powiatów: tomaszowskiego, piotrkowskiego, wieluńskiego, poddębickiego, pajęczańskiego, skierniewickiego i łowickiego, w tym min. 72 kobiety, odchodzących z rolnictwa.

Każda zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba odbędzie w pierwszej kolejności szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (100 godz.) oraz poradnictwo psychologiczno – zawodowe w wymiarze 4 godz., w ramach którego utworzy Indywidualny Plan Działania przy pomocy doradcy zawodowego.
Następnie uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących szkoleń zawodowych, z których każde obejmuje 120 godz. zajęć:
– AGROTURYSTYKA,
– RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE(WIKLINIARSTWO, DECUPAGE) jako element promocji regionu,
– PRACOWNIK USŁUG GASTRONOMICZNYCH z elementami cateringu w turystyce.
Szkolenia będą organizowane w godzinach zgodnych z preferencjami większości uczestników.
Dodatkowo uczestnikom projektu zapewniamy:
• wyżywienie zimne i ciepłe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty, teczka, notatnik, długopis),
• profesjonalna kadra wykładowców,
• zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe.
Projekt skierowany jest do 120 osób, w tym min. 72 kobiet, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
• są osobami pełnoletnimi,
• są Rolnikami lub Domownikami ubezpieczonymi w KRUS,
• są zameldowane na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, powiatów: tomaszowskiego, piotrkowskiego, wieluńskiego, poddębickiego, pajęczańskiego, skierniewickiego i łowickiego,
• nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,
• nie są uczniami w systemie dziennym.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.samozatrudnienie.fundacjaq.org.pl/ lub pod numerem tel.: 42 230 90 80, 517 610 775.