Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rząśnia w wieku 60+ na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, finansowane z budżetu Gminy Rząśnia.

Prowadzona akcja jest efektem realizacji programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznym pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia”. Szczepieniem mają zostać osoby w wieku 60+ zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Rząśnia, u których nie występują przeciwwskazania do szczepienia przeciw grypie.

W efekcie przeprowadzonego konkursu ofert podmiotem realizującym szczepienia jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.
Zapisy na szczepienia odbywają się telefonicznie w rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni, pod nr telefonu: 44 631 – 77 – 77.
Szczepienia będą się odbywały w wyznaczonych przez Ośrodek indywidualnych terminach do 15 grudnia 2020 lub do czasu wyczerpania puli szczepionek.


Komunikat Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni z 15 października 2020 r. godz. 11:30

Drodzy Pacjenci,

informujemy, że pierwsza pula szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia w wieku 60+ (Program gminny) właśnie się skończyła. Następnej dostawy spodziewamy się na początku listopada. Będziemy Państwa informować na bieżąco.