ARiMR przypomina – spis stanu stada nie później niż do 31.12.2021 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis*. Ci, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku muszą to zrobić, nie później niż do 31 grudnia. Chodzi o następujące gatunki zwierząt:
– owce;
– kozy;
– świnie.

Przypominamy, że osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich w formie papierowej wpisują ich liczbę w księdze rejestracji stada. Z tego obowiązku zwolnieni są posiadacze zwierząt dokonujący zgłoszeń poprzez Portal IRZplus – nie muszą oni prowadzić ksiąg w formie papierowej.

Przypominamy również, że posiadacze świń muszą przekazać informacje o liczbie tych zwierząt kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu.

Spis stanu stada świń można złożyć:
– poprzez Portal IRZplus;
– osobiście w Biurze Powiatowym;
– za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/obowiazki-posiadacza-zwierzat-w-ramach-systemu-irz

W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym biurem powiatowym ARiMR.

*(art. 20 a ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz. U. z 2021, poz. 1542).

ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

ARiMR przypomina – spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.