Apel w związku z wyborami Prezydenta RP

Szanowni Mieszkańcy,

już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca będziemy wybierać Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w wyborach to nasz przywilej i obywatelski obowiązek. W dniu wyborów mamy prawo oddania głosu na naszego przedstawiciela, który będzie nas reprezentował i zarządzał naszym wspólnym dobrem.

Dlatego też warto wziąć udział w głosowaniu i pokazać, że Mieszkańcy Naszej Gminy są społecznością odpowiedzialną.

Jednakże w obecnej sytuacji epidemicznej zwracam się do wszystkich Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności związanej ze zwalczaniem COVID-19. Pamiętajmy, że podczas odwiedzin lokalu wyborczego należy założyć maseczkę, zdezynfekować dłonie, zachować bezpieczną odległość oraz jeśli to możliwe wziąć swój własny długopis.

Każda z Komisji i każdy lokal wyborczy zabezpieczony będzie w odpowiednie środki ochrony oraz zabezpieczony w sposób zgodny z wytycznymi właściwych instytucji.

W każdym lokalu wyborczym liczba osób głosujących nie może być większa niż 1 na 4 metry kwadratowe. Dlatego też może zdarzyć się, iż trzeba będzie poczekać w bezpiecznej odległości przed lokalem na możliwość oddania głosu w bezpiecznych warunkach.

Nad sprawnym przebiegiem głosowania czuwać będą Obwodowe Komisja Wyborcze, z Przewodniczącymi, którzy odpowiadają za organizację prac Komisji – stosujmy się do Ich próśb i wskazówek.

Głosując zachowajmy zdrowy rozsądek. Dbajmy o siebie i innych.

Przypominamy. Lokale wyborcze czynne są w godz. 7:00 – 21:00. Państwa głos jest ważny!

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 


INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W LOKALU WYBORCZYM W TYM SAMYM CZASIE *

Nazwa i numer Obwodowej Komisji WyborczejMaksymalna liczba osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rząśni12 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej18 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Broszęcinie50 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Stróży14 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Suchowoli11 osób

* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym liczba ta nie obejmuje członków OKW, mężów zaufania, obserwatorów społecznych
i międzynarodowych oraz osób zapewniających obsługę lokalu.

Lokal wyborczy jest wietrzony raz na godzinę przez co najmniej 10 minut przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania ani pracy OKW.

Powierzchnie takie jak klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy OKW.


Zasłoń nos i usta. Zdezynfekuj ręce. Zachowaj odstęp,

Zasłoń nos i usta. Zdezynfekuj ręce. Zachowaj odstęp,

Wybory Prezydenta RP. Głosujmy bezpiecznie!

Wybory Prezydenta RP. Głosujmy bezpiecznie!


Pliki do pobrania:
apel Wójta Gminy Rząśnia w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w lokalu wyborczym w tym samym czasie,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.