Apel o pilnowanie psów


Szanowni Mieszkańcy Gminy Rząśnia!

W ostatnim czasie na terenie Gminy Rząśnia nasiliło się zjawisko błąkających się bez żadnego nadzoru psów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg a zwłaszcza dzieci.

Przypominamy, że każdy właściciel jest odpowiedzialny za swojego psa.

Apeluję o pilnowanie swych czworonogów i skuteczne zabezpieczanie bram, furtek i ogrodzeń posesji, tak aby psy nie mogły ich samodzielnie opuszczać.

Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów tych podstawowych zasad stanowi wykroczenie z art. 77 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.), który stanowi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Proszę o odpowiedzialność i pilnowanie swoich psów.

Wójt Gminy Rząśnia
(-) Tomasz Stolarczyk