Apel. Mniej fajerwerków i petard na Sylwestra

Wójt Gminy Rząśnia apeluje do Mieszkańców oraz Gości przebywających w naszej gminie w okresie przedsylwestrowym, w Sylwestra i w Nowym Roku o zaprzestanie lub ograniczenie używania fajerwerków i petard w tym czasie.

Pamiętajmy, że każdy wystrzał petardy to cierpienie dla zwierząt. W wyniku huku rac i petard nasze czworonogi odczuwają bardzo silny stres, wpadają w panikę, chowają się, uciekają. Pozwólmy im przeżyć huczne imprezy bez bólu i strachu. W skrajnych przypadkach dochodzi do śmierci lub zaginięcia zwierzęcia.

Czas ten bardzo źle znoszą również osoby starsze i chore. Pamiętajmy o tym, aby nasza zabawa nie przyczyniła się do cierpienia innych.

Dobra, szampańska atmosfera możliwa jest również bez fajerwerków. Bawmy się rozważnie, pamiętając o naszych sąsiadach i czworonożnych pupilach.Poniżej publikujemy też kilka przydatnych informacji dla osób, które jednak zdecydują się na taką formę zabawy.

Zbliżający się okres sylwestrowo-noworoczny to czas wzmożonej sprzedaży oraz używania różnego typu materiałów pirotechnicznych – fajerwerków, które potencjalnie stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia osób, a także mogą być przyczyną powstania pożarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa lokalnego – w postaci uchwał rad gmin czy zarządzenia wojewody. W art. 51 k.w. opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. Zgodnie z k.w., sprawcy grozi mandat karny lub/i wniosek o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tys. zł.

Przepisy prawa lokalnego w formie zarządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków, tj. np. w Sylwestra i Nowy Rok.

Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi:
– art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,
– art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji… osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie – te nieodłączne elementy sylwestrowej zabawy powinny być kupowane po głębokim przemyśleniu. Jeśli materiały pirotechniczne spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz są używane zgodnie z instrukcją – nie stanowią zagrożenia.

Na co należy zwracać uwagę przy zakupie i odpalaniu fajerwerków? Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:
-obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych -pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,
– elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
– wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,
– petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia,
– dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Używanie niezgodnie z instrukcją mogą być przyczyną wielu kłopotów, a w wielu wypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Pamiętajmy:
– sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
– fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
– pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,
– kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że:
– wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
– wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
– w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,-
– w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard,
– jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało,
– petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu,
-przed kupnem należy sprawdzić czy jest taka w języku polskim. Jedynie takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo podczas ich odpalania.

Petard nigdy nie odpalajmy trzymając je w rękach. Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu fajerwerków, a przede wszystkim o rozsadek i rozwagę. Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.

 

Źródło: www.belchatow.policja.gov.pl.