Szanowni Państwo,

chcąc znacząco rozszerzyć i dopasować ofertę zajęć sportowych do potrzeb Mieszkańców naszej gminy Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk prosi wszystkich Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej oferty sportowej na naszym terenie.

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii oraz sprecyzowanie potrzeb Mieszkańców w tym zakresie. Jej wyniki pozwolą na umożliwienie udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie i tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w naszej społeczności.

Zajęcia organizowane będą między innymi w ramach Programu “Aktywna Szkoła”, na którego realizację Gmina Rząśnia podpisała umowę o współpracy z Fundacją „Orły Sportu” i zadania pod nazwą “Aktywny Orlik” w ramach, którego zatrudniono dwóch Animatorów sportu. Zajęcia sportowe w tych ramach trwać będą do 30 listopada 2024 roku na kompleksie sportowo-rekreacyjnym oraz hali sportowej przy centrum kulturalno-sportowym w Rząśni. Zajęcia i wydarzenia sportowe będą prowadzone 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych (łącznie 100 godzin miesięcznie). 

Ankietę można wypełnić poniżej lub po kliknięciu w bezpośredni link: rzasnia.pl/ankieta. Ankieta dostępna będzie do godz. 23.59 dnia 21 czerwca 2024 r.