Uprzejmie informujemy, iż Powiat Pajęczański przystąpił do udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”. skierowanym do osób niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, a jako instytucja realizująca zadania programu zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie (ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311-10-56), są również dostępne na jego stronie internetowej pod adresem www.pajeczno.pcpr.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Wnioski można składać:

– dla modułu I:

– w terminie od 1 marca 2014 r. do 30 września 2014,

– dla modułu II:

– I półrocze 2014 r. w terminie od 1 marca 2014 r. do 30 marca 2014,

– II półrocze 2014 r. w terminie od 31 marca 2014 r. do 30 września 2014.