W dniu 12 marca 2014 r. Wójt Gminy Rząśnia podpisał umowę o dofinansowanie nr 01351-6930-UM0540479/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” pn. „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rząśni”

Wartość pozyskanego dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych czyli 20.628,00 zł.

W ramach operacji zostanie zakupionych 45 kompletów strojów reprezentacyjny dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rząśni. Mundur dla członka orkiestry składał będzie się z takich elementów jak marynarka z pagonami i ozdobnym galonem, spodnie z lampasem, koszula z krótkim rękawem, czapka, krawat, pagony oraz pokrowiec na ubiór.

Wartość całej operacji to koszt 31.715,55 zł.