Agresji mówię stop

W dniu 12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej odbyło się podsumowanie programu profilaktycznego dotyczącego walki z uzależnieniami i radzeniu sobie z przemocą. Główne cele programu to:
– promocja zdrowego stylu życia,
– ukazywanie zdrowotnych, społecznych, moralnych, ekonomicznych skutków nałogów,
– poszerzenie wiedzy uczniów na temat zjawiska agresji i przemocy,
– uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania agresji i przemocy,
– nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
– zwiększenie wrażliwości na krzywdy innych,
– ukazywanie form spędzania wolnego czasu,
– integracja społeczności szkolnej.

Agresja jest to działanie skierowane przeciwko drugiemu człowiekowi, wyrządzające innym krzywdę, a wynikające z nieumiejętności radzenia sobie z własnymi problemami.
Agresja to uczucie, które towarzyszy setkom, tysiącom ludzi, to zjawisko, które opanowuje coraz młodsze pokolenia. Tempo życia zwiększa się, ludzie chcą osiągać więcej, widzieć więcej, mieć więcej. W szybszym tempie opanować muszą wiedzę, aby szybciej móc zarabiać i żyć lepiej niż pokolenie żyjące wcześniej. Jakie są tego koszty? W końcu nic za darmo! … Więcej stresu, nerwów, bieganiny, mniej spokoju, rozmów, zrozumienia. Mało kto wytrzymuje, wielu poddaje się agresji.

Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wiele zależy od nich i ich reakcji na przemoc, która przytrafia się im lub ich rówieśnikom – że swoją postawą mogą powiedzieć „STOP przemocy”!. To, jak postąpią w zetknięciu z agresywnymi zachowaniami, ma ogromne znaczenie dla przeciwdziałania takim negatywnym zjawiskom. Prezentowane scenki pokazują, że zdrowy rozsądek i życzliwość mogą sobie z nią poradzić. Przedstawienie profilaktyczne  w wykonaniu klasy V, pod opieką P. Anny Czyżyckiej zostało entuzjastycznie przyjęte przez społeczność szkolną.

Podczas realizacji  programu  uczniowie klas IV – VIII brali udział w konkursie profilaktycznym na temat nałogów. Wykonali prace plastyczne pod hasłem  „Uzależnienia  – nie bądź obojętny”. Podczas apelu wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Tekst i zdjęcia: Anna Czyżycka.