W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie podaje informacje dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, a na początku sierpnia br. wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie. Prawdopodobne przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy nastąpiło poprzez przywiezienie żywności z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.  
Więcej szczegółów pod linkiem: http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1515 .

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?
U świń mogą pojawić się następujące objawy:
– liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
– sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
– duszność, pienisty wypływ z nosa;
– wypływ z worka spojówkowego;
– biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
– niedowład zadu;
– objawy  nerwowe  w  postaci  podniecenia,  drgawek  mięśni  i  skurczów  kloniczno-tonicznych;
– ronienia.
 
Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia  choroby (obowiązek ustawowy  obwarowany  sankcją  karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru – co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:
– izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
– wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w  szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków  żywienia  zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
– nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego nasienia, komórek jajowych, zarodków);
– uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

ZAPAMIĘTAJ!!!
Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami
likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.