80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętamy.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej – największej wojny światowej w historii, trwającej od 1 września 1939 do 2 września 1945.
Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.

Pamiętajmy o tym!

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętamy.

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętamy.