Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Dzień: 2022-08-01

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć: 1) faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu […]

Czytaj więcej
Logo Gminy Rząśnia

Porady psychologiczne dla dorosłych mieszkańców gminy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2022 r. w godz. 16:00 – 20:00 w budynku przy ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia (była siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni) przyjmować będzie specjalista, udzielając porad z zakresu pomocy psychologicznej dla dorosłych. Wizyty należy umawiać telefonicznie. Kontakt bezpośredni: 604 – 533 – 408.

Czytaj więcej