Dzienne archiwum: 12 października 2020

„Aktywna rola prosumenta”. Kolejne spotkanie

W dniu 1 października na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej odbyło się kolejne spotkanie dotyczące partnerstwa naszej gminy w projekcie „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”.

W spotkaniu uczestniczyli, poza liderem Konsorcjum to jest Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, jego pozostali członkowie: Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. oraz Apator Elkomtech S. A. a także pracownicy naszego Urzędu – na czele z Wójtem Gminy Tomaszem Stolarczykiem, wraz z partnerami technicznymi.

Podczas narady omówiono szczegółowo możliwe do wykorzystania w projekcie rozwiązania techniczne, pracowano nad wytypowaniem grupy mieszkańców naszej gminy która mogłaby być jego potencjalnymi uczestnikami oraz rozpoczęto prace nad kwestiami prawnymi i licencyjnymi mającymi zastosowanie w planowanych jeszcze w tym roku badaniach.

Przypomnijmy, że rozwiązanie proponowane w projekcie (m. in. uruchomienie opcji taryfy dynamicznej czy też montaż zasobników energii) może potencjalnie nieść korzyści dla przeciętnego „Kowalskiego”. Jedną z nich jest możliwość obniżenia opłat, a także uzyskanie dodatkowych przychodów dzięki świadczeniu usług dla operatora sieci energetycznej. Szczególnie ważna jest też zwiększona niezawodność dostaw energii elektrycznej.

W efekcie badania te prowadzić mają do długofalowej poprawy działania instalacji fotowoltaicznych na naszym terenie jak i – między innymi dzięki danym które zebrała nasza Gmina – na obszarze kraju.