Dzienne archiwum: 15 maja 2020

Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk – na prośbę Powiatu Pajęczańskiego, w ostatnich dniach dokonał przelewu drugiej transzy dotacji ze środków budżetu Gminy Rząśnia na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą” ze wskazaniem na przebudowę drogi o długości 2.682,65 mb na odcinku Rząśnia – Będków. Przekazana kwota 1.777.000,00 zł, będąca całością wkładu własnego na realizację inwestycji ze strony Powiatu, pozwoli rozliczyć oraz zakończyć tę inwestycję – bez takiego wsparcia ze strony naszego samorządu jej realizacja prawdopodobnie nie byłaby możliwa.

Warto przypomnieć, że samorząd Gminy Rząśnia od samego początku, to jest od lutego 2014 roku, we współpracy jeszcze z poprzednim Zarządem i Radą Powiatu, aktywnie uczestniczył we wszelkich działaniach zmierzających do realizacji tego projektu, między innymi poprzez dotację na wykonanie dokumentacji projektowej i operaty szacunkowe.

Wspierając tak znaczną kwotą Powiat Pajęczański, mamy nadzieję, że jest to początek działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawy jakości systemu komunikacyjnego, szczególnie na będących w nie najlepszym stanie drogach powiatowych.

Trzeba zaznaczyć, iż podczas konsultowania projektu nasz samorząd zabiegał o jak najlepsze rozwiązania techniczne dla wskazanej drogi, takie jak wysokiej jakości nawierzchnia jezdni, odwodnienie, nowe oznakowanie poziome i pionowe, nowy chodnik w Rząśni oraz ścieżkę rowerową, tak aby spełniały one maksymalne normy bezpieczeństwa przy zachowaniu jak najwyższej estetyki.

Z niecierpliwością czekamy na tak oczekiwane przez Naszych Mieszkańców oddanie do użytkowania tego odcinka drogi.

Projekt, złożony przez Powiat Pajęczański, uzyskał  dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, który dotował 80 % kosztów przebudowy drogi tj. ponad 8 mln zł, natomiast całość udziału własnego w projekcie sfinansowały Gmina Rząśnia oraz Miasto i Gmina Pajęczno, z czego z budżetu Gminy Rząśnia wydatkowano ponad 1 mln 900 tys. zł.

Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Rząśnia

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. zmianie ulega bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Rząśnia na:
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
ul. Główna 114
97 – 410 Kleszczów.

W związku z powyższym wpłaty z tytułu dochodów należnych gminie w tym z podatków i opłat lokalnych, nieopodatkowanych należności budżetowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na poniższy nowy rachunek Gminy Rząśnia o numerze:

24 8978 0008 0079 5300 2000 0240.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmiany rachunku bankowego udziela:
– Pani Małgorzata Pęciak, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 235,
– Pani Wiesława Zarzycka, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 230.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.