Dzienne archiwum: 14 listopada 2019

OSP w Rząśni z umową na dofinansowanie

W dniu 12 listopada 2019 r. w siedzibie WFOŚiGW przy ul. Dubois w Łodzi odbyło się podpisanie umowy dotacji w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kwota dofinansowania w ramach podpisanej – ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni Prezesa Piotra Krawczyka i Skarbnika Tomasza Klucznego, a ze strony WFOŚiGW Prezesa Zarządu Wojciecha Miedzianowskiego – umowy opiewa na 380 000 zł i pozwala na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, jednostki OSP w Rząśni.

W ramach zadania pod nazwą “Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni” Gmina Rząśnia, która pokryła w całości ze swego budżetu wkład własny konieczny do zrealizowania przedsięwzięcia, zakupiła w wyniku przeprowadzonego przetargu średni samochód, który będzie dostarczony przez firmę “Stolarczyk Mirosław. Technologia pożarnicza” z Kielc za kwotę 719 550, 00 zł do dnia 20 grudnia br.

Samochód będzie wyposażony między innymi w zbiornik na wodę o pojemności 2500 l ze środkiem pianotwórczym o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompę jedno zakresową o wydajności min. 1600l/min., linię szybkiego natarcia długości 30 m, działko wodne pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną i 6 miejsc łącznie z kierowcą.

Realizacja tego projektu niewątpliwie w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i jeszcze większą sprawność działania jednostki OSP z Rząśni.

Sportowe wieści ze szkoły w Rząśni

Sukces drugoklasistów

We wtorek 29 października 2019 r. odbyły się eliminacje powiatowe XIV edycji konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie ,,Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” dla klas II szkół podstawowych.

Do tegorocznych eliminacji powiatowych zgłosiło się 13 dwuosobowych drużyn. Naszą szkołę reprezentowali Bartosz Kolanek i Wiktoria Kozieł z klasy IIa.

W pierwszej kolejności uczniowie pisali test o bezpieczeństwie, a następnie każdy z uczestników indywidualnie miał za zadanie pokonać wcześniej przygotowany tor przeszkód w jak najkrótszym czasie.

Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu i wsparciu kibiców z klasy IIa nasi uczniowie zajęli III miejsce. Bartosz i Wiktoria otrzymali dyplom oraz nagrody rzeczowe. Po zakończonym konkursie uczestnicy oraz kibice w dobrych humorach wrócili do szkoły. 

Uczniów przygotowały p.Anna Słomian, p.Magdalena Waga.


Sukcesy sportowe wojewódzkie Amelki i Kingi

W dniu 28.09.2019 r. Amelia Pawelus oraz Kinga Cimcioch reprezentowały powiat pajęczański na Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Uniejowie.

Na starcie zawodów stanęło po 5 pięciu najlepszych zawodników z każdego z 24 powiatów województwa łódzkiego. W każdym biegu brało udział około 120 zawodników. Amelia Pawelus uplasowała się na miejscu V, natomiast Kinga Cimcioch zajęła miejsce 31. Gratulujemy dziewczętom osiągniętych wyników i życzymy wytrwałości w dalszych treningach.


Sukcesy sportowe powiatowe Amelki i Kingi

W dniu 26 września 2019r. Amelia Pawelus (klasa VIII) oraz Kinga Cimcioch (klasa VI a) reprezentowały naszą szkołę na Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego Powiatu Pajęczańskiego –w Indywidualnych Biegach Przełajowych, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Pajęcznie. 
• Amelia Pawlus –zajęła I miejsce w ramach  Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy VII – VIII Szkół Podstawowych)  
• Kinga Cimcioch –II miejsce – w ramach Igrzysk Dzieci (klasy IV-VI Szkół Podstawowych)
Dziewczęta będą reprezentowały naszą szkołę na Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Uniejowie. 

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.