Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

(nie)Zwykła gazeta Szkoły w Białej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pierwszym numerem “(nie)Zwykłej gazety” czyli publikacji przygotowanej przez zespół redakcyjny Szkoły podstawowej im. Marcina Bielskiego z Białej składający się z uczniów i nauczycieli tej szkoły.

Jak sama Redakcja pisze w swym premierowym numerze: “celem jej stworzenia było oderwanie dzieci i młodzieży od różnego rodzaju urządzeń czy gier elektronicznych oraz pokazanie, że zwykła, papierowa gazeta również bawi, uczy, wciąga, a w dodatku pomaga się rozwijać.”.

“(nie)Zwykła gazeta” ma się ukazywać regularnie – życzymy powodzenia i wytrwałości w tym ciekawym przedsięwzięciu.

Gazetkę przeczytać można online poniżej (nawigacja – w tym przełączenie na pełny ekran – znajduje się u góry miniatur) lub pobrać cały numer w całości.

 

Plik do pobrania:
(nie)Zwykła gazeta Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej.

 

Informacja dotycząca stypendiów dla studentów

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do dnia 31 października 2019 r. należy składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce dla  studentów i słuchaczy szkół policealnych z terenu Gminy Rząśnia.

Wnioski do odebrania w siedzibie GZO w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Rząśni (II piętro). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej ocen za rok akademicki 2018/2019. Wymagana średnia od  4,20 .

Tel. kontaktowy: 44 631- 71 – 26.

 

Źródło: Gminny Zespół Oświaty w Rząśni.

 

Specjalista Laryngolog w GOZ w Rząśni

W dniach 10 i 11 października 2019 r. (czwartek – piątek), od godz. 9:00, w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni przyjmować będzie pacjentów dr Zimmer-Nowicka, specjalista w dziedzinie laryngologii, audiologii oraz foniatrii.

Wizyta odbędzie się w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców.
Zapisy – w rejestracji Ośrodka, po uzyskaniu skierowania od lekarza POZ przyjmującego w Ośrodku (dr Kruk i dr Nowak-Mszyca).

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej w Wieluniu

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii przekazujemy istotne informacje związane ze stwierdzonymi w ostatnim czasie przypadkami wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) już blisko granicy województwa łódzkiego i wyznaczenia na terenie części naszego województwa stref wynikających ze zwalczania choroby.

Wprawdzie źródłem wirusa pozostają chore i pozostawione w środowisku padłe dziki, jednakże przeniesienie choroby do stada świń w większości stwierdzonych ognisk wynika z zaniedbań bądź braku wyobraźni czy świadomości ludzi.
Kontakt dzików ze świniami w normalnych warunkach produkcji nie występuje, a wprowadzenie wirusa do stad świń odbywa się z udziałem człowieka (przez sprzęt, odzież, zakażoną paszę i ściółkę, świnie ze stad o nieuznanym statusie, środki transportu, mięso i produkty mięsne pozyskane od chorych zwierząt, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych i zakażonych świń i dzików).

Konsekwencje wystąpienia choroby wykraczają daleko poza zakażone ASF gospodarstwo. Wprowadzone zostają natychmiast rygory związane ze zwalczaniem choroby obejmujące likwidację ogniska oraz badania wszystkich stad świń w promieniu 10 km.
Zaistnieją znaczące ograniczenia funkcjonowania podmiotów zajmujących się ubojem i przetwórstwem mięsa. Pojawią się trudności ze zbytem zwierząt dla wszystkich gospodarstw. Wprowadzenie stref wynikających z przepisów Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi konsekwencjami będzie utrzymywane co najmniej 1 rok po likwidacji zakażonego stada. Koszty likwidacji ogniska, perlustracji gospodarstw oraz innych skutków są ogromne i mogą być dramatyczne dla poszczególnych gospodarstw i całego regionu.

W zaistniałej sytuacji należy rygorystycznie przestrzegać zasad bioasekuracji wynikających z obowiązującego prawa. Działania te redukują ryzyko wystąpienia choroby i dalszych tego konsekwencji. Dzięki bioasekuracji w wielu regionach Polski mimo wystąpienia przypadków ASF u dzików, nie doszło do zawleczenia choroby do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Przypominam jednocześnie konieczności informowania Inspekcji Weterynaryjnej o znalezieniu padłych dzików. Po pobraniu próbek przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej padłe dziki muszą być usuwane ze środowiska i utylizowane.

Każde podejrzenie ASF u świń oraz każdy przypadek znalezienia padłego dzika należy natychmiast zgłaszać do Powiatowego Lekarza Wetrynarii w Wieluniu albo do lekarza weterynarii prywatnej praktyki.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Wieluniu, ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 – 36 – 49.

Ulotka dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Ulotka dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Ulotka dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Ulotka dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Od października ruszają zajęcia Ogniska Muzycznego w Rząśni

Zapraszamy wszystkich  zainteresowanych nauką gry na gitarze i keyboardzie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w czwartek, tj.  26 września 2019 r. o godz. 16:30 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni.

Uwaga!
Dzieci i młodzież ucząca się gry na gitarze proszona  jest o zabranie własnych instrumentów muzycznych.

Serdecznie zapraszamy!

Plakat zapraszający na zajęcia Ogniska muzycznego w Rząśni

Plakat zapraszający na zajęcia Ogniska muzycznego w Rząśni

Spotkanie z Agatą Kołakowską

Dnia 11  września 2019 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni Filii w Kodraniu była Pani Agata Kołakowska. Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Filii w Kodraniu oraz współpracy z Instytutem Książki.

Pani Agata urodziła się we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną. Już w trakcie studiów rozpoczęła współpracę z Polskim Radiem Wrocław, jednak zdała sobie sprawę, że dziennikarstwo za bardzo ją ogranicza i nie jest tym, co chciałaby robić w życiu. Od zawsze jej pasją było pisanie, dlatego postanowiła, że zajmie się tym zawodowo. Mimo młodego wieku autorka powieści obyczajowych, może pochwalić się sporym dorobkiem literackim. Należy do niego 15 powieści, najnowsza ukazała się w czerwcu tego roku.

Uczestnicy spotkania poznali krótki opis fabuły takich powieści jak m.in. „Lista obecności”, „Pokrewne dusze”, „Wyrok na miłość” czy „Pięć minut Raisy”. Autorka zdradziła tajniki swego zawodu i uświadomiła, że aby napisać dobrą książkę trzeba wielu przygotowań i pogłębiania własnej wiedzy na wybrany temat. Opowiadała również skąd czerpie pomysły na fabułę swoich książek i jak powstają jej bohaterowie. W swoich powieściach stara się czytelnikowi podać wartościowe przesłanie, a jej książki mają często charakter psychologiczny.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Pani Agata dała się poznać jako ciepła i serdeczna osoba. Autorka otrzymała storczyka z foamiranu własnoręcznie zrobionego przez pracownice Biblioteki i Domu Kultury. Po spotkaniu podpisywała książki z dedykacjami. Życzymy Pani Agacie Kołakowskiej wielu pisarskich sukcesów  i z niecierpliwością czekamy na kolejne powieści. Dotychczas wydane książki autorki można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej, do czego zachęcamy naszych czytelników.

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.

Relacja ze spotkania dotyczącego gazyfikacji gminy

W dniu wczorajszym w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni odbyło się spotkanie Mieszkańców Gminy Rząśnia z przedstawicielami Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polskiej Spółki Gazownictwa w Łodzi na czele z Panią Dyrektor Oddziału Panią Emilią Banaszczyk i Jej współpracownikami Panią Katarzyną Kwiecień oraz Panem Pawłem Włodarczakiem.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, witając przede wszystkim bardzo licznie przybyłych Mieszkańców, Panią Dyrektor, pozostałych przedstawicieli Spółki oraz obecnego również na spotkaniu Posła na Sejm RP Krzysztofa Ciebiadę, dzięki któremu i jego ścisłej współpracy z samorządem naszej gminy – co podkreślał Wójt, Rząśnia znalazła się w gronie gmin, które zostaną w części zgazyfikowane już w perspektywie dwóch następnych lat.

Poseł Ciebiada, który również zabrał głos, zaakcentował doskonałą współpracę z Wójtem oraz wyeksponował fakt, iż w pierwotnej koncepcji gazyfikacji województwa łódzkiego nasza gmina nie została uwzględniona i to dzięki doskonałej relacji z naszą gminą ostatecznie znaleźliśmy się w tym gronie i to bardzo niedawno bo w czerwcu tego roku.

W następnej kolejności głos zabrali przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, tj. Pani Dyrektor Emilia Banaszczyk, która w krótkich słowach wprowadziła zebranych miedzy innymi w temat gazyfikacji gminy i jej planowanych etapów. Dodatkowo obszerną prezentację zaprezentował Kierownik Projektu ze Strony Spółki Paweł Włodarczak, który nie tylko zilustrował na mapie planowany na tą chwilę etap gazyfikacji naszej gminny, ale również przybliżył orientacyjne koszty oraz zasady przyłączania się budynków indywidualnych do sieci.

Po tej części nadszedł czas na pytania naszych Mieszkańców, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji oraz zadawali liczne pytania na które odpowiadali zarówno przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Poseł Krzysztof Ciebiada jak i Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk.

Na koniec – trwającego niemal półtorej godziny zebrania, podkreślono, że jest to pierwsze spotkanie dotyczące całego procesu gazyfikacji naszej gminy i w kolejnych etapach na pewno dojdzie do następnych spotkań na których rozwiązywane będą ewentualne wątpliwości dotyczące inwestycji oraz możliwe będzie dalsze planowanie, przy ekonomicznym uzasadnieniu, rozbudowy sieci o inne miejscowości.

W załączeniu prezentujemy mapę obrazującą schemat koncepcji budowy sieci gazociągowej na terenie naszej gminy. Na prośbę przedstawicieli Spółki podkreślamy fakt, iż schemat ten ma charakter orientacyjny i będzie uszczegóławiany na etapie projektowania sieci oraz na bieżąco modyfikowany w trakcie realizacji i technicznego oraz ekonomicznego uzasadnienia jej rozbudowy – co jak pisaliśmy wyżej, będzie możliwe podczas kolejnych spotkań konsultacyjnych.

Wstępna koncepcja poprowadzenia nitki gazociągu na tereni Gminy Rząśnia w pierwszym etapie inwestycji

Wstępna koncepcja poprowadzenia nitki gazociągu na terenie Gminy Rząśnia w pierwszym etapie inwestycji

Przedłużenie prac na przejeździe kolejowym w Białej

W związku z trwającymi przejeździe kolejowym w km 39,470 pracami remontowymi w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” w imieniu wykonawcy informujemy, iż prace na przedmiotowym przejeździe potrwają do 30 września 2019 r.

W związku z powyższym do 30 września 2019 r. obowiązywać będzie wdrożona wcześniej czasowa organizacja ruchu.

Szczegóły dotyczące objazdów:
https://rzasnia.pl/informacja-o-planowanych-pracach-na-przejezdzie-kolejowym-w-drodze-powiatowej-biala/.

 

Plik do pobrania:
informacja o przedłużeniu prac na przejeździe kolejowym w Białej do 30.09.2019 r.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 8/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego zmieniającego rozporządzenie  Nr 7/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego do wiadomości i wykorzystania służbowego.

Jednocześnie informuję, że na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego nakazuje się przeprowadzenie do dnia  31 grudnia 2019 r. odstrzału sanitarnego dzików, dodatkowo poza planem łowieckim na 2019/2020 po 110 dzików. Rozporządzenie powyższe wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  w Wieluniu, ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń, tel. 34 843-36-49, e-mail: wielun.piw@wetgiw.gov.pl.

Plik do pobrania:
Rozporządzenie nr 8/2019 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego zmieniającego Rozporządzenie nr 7/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie  niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.