15 lat w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo.

15 lat temu – 1 maja 2004 roku – Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To doskonała chwila, aby wspólnie cieszyć się z tego sukcesu, z momentu gdy Nasza Ojczyzna stała się częścią europejskiej wspólnoty. Był to moment, w którym przed Polską i Polakami otworzyły się nowe szanse i horyzonty. Wybraliśmy wolność, poszanowanie prawa, otwartość i tolerancję.

Przez te wszystkie lata, dzięki współpracy, wymianie doświadczeń, środkom europejskim oraz zaangażowaniu lokalnych społeczności, nasz kraj i nasza gmina przeszły niesamowitą metamorfozę.

Czas ten to ogrom przemian które zaszły na naszym terenie dzięki środkom pozyskanym z funduszy poakcesyjnych. Dzięki nim wybudowaliśmy drogi, szkoły, place zabaw, poprawiliśmy komfort, bezpieczeństwo i wygodę życia mieszkańców.

Ale Unia Europejska to nie tylko nowa infrastruktura, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, czy nowe obiekty publiczne i drogi. To również wspólny rynek, swoboda podróżowania, komunikowania się, wymiana kulturalna, edukacja, czy wspólne wartości.

Nasza wspólnota samorządowa najlepiej dostrzega ten ogrom pozytywnych zmian wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.
Warto tu wspomnieć, że Gmina Rząśnia w tym okresie, z samych tylko środków unijnych, nie licząc środków i programów krajowych – które przecież możliwe są do uzyskania również dzięki dynamicznemu rozwojowi Polski wynikającemu z członkostwa w UE, pozyskała dofinansowania o łącznej wysokości prawie 50 milionów złotych! Dlatego warto mieć nadzieję na naszą dalszą współpracę opartą na przyjaźni i w pełni pojmowanym partnerstwie.

Europa to my! Nasze gminy i miasta są gminami i miastami europejskimi! Jesteśmy Polakami w Naszej Europie!

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk