Z przyjemnością informujemy, że dzięki uruchomionemu w naszej gminie, na mocy porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Łodzi punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach którego jest realizowany program priorytetowy „Czyste Powietrze”, nasi Mieszkańcy otrzymali dotację na kwotę ponad 1,3 miliona złotych.

Mieszkańcy, przy pomocy Punktu, złożyli 155 wniosków o dofinansowanie, z czego 122 zawarło umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 74 z nich już zrealizowało planowane przedsięwzięcia.

Kwota wypłaconych dotacji naszym Mieszkańcom w ramach programu to 1 328 265,46 zł.

Nazwa gminy
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Rząśnia
155
122
74
1 328 265,46 zł