Nabór wniosków na instalację ogniw fotowoltaicznych

Zgodnie z zapowiedziami oraz  w reakcji na ogromne zapotrzebowanie Mieszkańców na tego typu inwestycje, uprzejmie informujmy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, to jest kolejnego naboru na montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy maksymalnie do 4 kW,  z dofinansowaniem ze strony Gminy Rząśnia do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 20.000 zł brutto.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski są dostępne:
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
– oraz na stronie internetowej pod linkiem: www.rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:

Lp. Załączniki Ogniwa fotowoltaiczne do 4 kW
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów
2. umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami
  – inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną
– kosztorysem ofertowym
– kartami katalogowymi
3. kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie  o ile prawo tego wymaga

UWAGA!! Wnioski będą przyjmowane do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Rząśnia w kwocie 2 000 000,00 zł.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji montażu ogniw fotowoltaicznych.


Pliki do pobrania:
wyjaśnienia dotyczące wzoru umowy z Wykonawcą z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
kurenda Wójta Gminy Rząśnia dotycząca ogłoszenia naboru na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych – 9 sierpnia 2017 r.,
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik PDF) – wersja z dnia 18.08.2017,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik Microsoft Word) – wersja z dnia 18.08.2017,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik Libre/Open Office) – wersja z dnia 18.08.2017.


Objaśnienia:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny oraz aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące), a w przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia,
2) umowa z Wykonawcą/Instalatorem
 – załącznik dostępny w Urzędzie,
–  inwentaryzacja
– to jest arkusz ustaleń montażowych instalacji fotowoltaicznej wraz z dokumentacją fotograficzną – załącznik do Umowy wymienionej w pkt 2,
– kosztorys ofertowy 
– załącznik do Umowy wymienionej w pkt 2,
– karty katalogowe do montowanych urządzeń,
3) kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie 
wraz z potwierdzoną datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę – o ile prawo tego wymaga.

Wakacje 2017 w Gminie Rząśnia

Stałym zwyczajem w naszej gminie jest to, że na dwa miesiące wakacji biblioteka, ośrodki kultury oraz sportu organizują rozmaite przedsięwzięcia, które dają wielu dzieciom i młodzieży szkolnej możliwość ciekawego spędzenia wakacji w atmosferze zabawy i integracji.

To alternatywa przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości uczestnictwa w zorganizowanych formach wypoczynku. Dla nich właśnie mamy ciekawe i atrakcyjne propozycje spędzania wolnego czasu.

Wstęp na wszystkie zajęcia, warsztaty i pokazy jest bezpłatny, a uczestnicy pozostawać będą pod profesjonalną opieką pracowników.

Poniżej harmonogramy zajęć:
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Białej,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Stróży,
wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Kodraniu,
wakacje w Świetlicy w Będkowie,
wakacje w Centrum Kształcenia w Rząśni,
wakacje w kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni.

Wymiana źródła ciepła na kotły gazowe, olejowe i na biomasę

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, to jest wymianę źródeł ciepła na:
kotły gazowe, z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 18.000 zł brutto,
kotły olejowe, z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 13.000 zł brutto,
kotły na biomasę (pellet i inne), z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 18.000 zł brutto.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 21 czerwca 2017 roku (środa) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.
(więcej…)

Wymiana źródła ciepła na kotły węglowe klasy 5 (eko-groszek)

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, to jest wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe klasy 5 (eko-groszek), z dofinansowaniem do 70% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 9.000 zł brutto.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 6 czerwca 2017 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski są dostępne:
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
– oraz na stronie internetowej pod linkiem: www.rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:

Lp. Załączniki Kocioł  c.o. na eko-groszek
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
  audyt lub analizę bilansu cieplnego budynku
3. umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami  √
  – inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną
– kosztorysem ofertowym  
– kartami katalogowymi  

UWAGA!! Wnioski będą przyjmowane do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Rząśnia w kwocie 1 206 400,00 zł.

Szanowni Państwo,

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.


Pliki do pobrania:
kurenda Wójta Gminy Rząśnia dotycząca ogłoszenia naboru na wymianę źródła ciepła na kotły węglowe klasy 5 (eko-groszek),
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja PDF),
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja Microsoft Office),
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja Libre/Open Office).

Wstrzymanie naboru wniosków na instalację ogniw fotowoltaicznych

Uprzejmie informujemy wszystkich Mieszkańców, że liczba przyjętych wniosków na dofinansowanie montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych, na godz. 11:45, dnia 11 kwietnia 2017 r.  wyczerpała  środki  finansowe przeznaczone w  budżecie Gminy  na realizację tego  zadania.

W związku z powyższym przyjmowanie kolejnych wniosków zostaje wstrzymane.

Jednocześnie informujemy, iż uwzględniając ogromne zainteresowanie działaniami proekologicznymi podejmowanymi przez Gminę Rząśnia w tym zakresie Wójt Gminy Rząśnia wraz z Radą Gminy dokona w najbliższym czasie przeglądu możliwości zwiększenia puli finansowej na wsparcie Mieszkańców w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych.

Przypominamy jednocześnie, iż w drugiej połowie maja br. zgodnie z przekazywanymi informacjami  m. in. na zebraniach wiejskich powinien rozpocząć się nabór na wymianę źródła ciepła  tj. pieców c.o.

Nabór wniosków na instalację ogniw fotowoltaicznych

Szanowni Mieszkańcy.

Realizując razem z Państwem oraz Radą Gminy wizję Gminy Rząśnia jako gminy ekologicznej pragnę z przyjemnością poinformować, że od dnia 3 kwietnia 2017 roku (najbliższy poniedziałek) zostanie uruchomiony nabór w programie dotacji na dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach pracy Urzędu (wtorki i środy: 7:30 – 15:00, czwartki: 7:30 – 17:30) w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni, pokój nr 15 – I piętro.

Zasady udzielania dotacji zgodne będą z Uchwałą Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia oraz zmieniającą ją Uchwałą nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r.

 

Z poważaniem 

Tomasz Stolarczyk

Wójt Gminy Rząśnia 

 


Pliki do pobrania:
Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami.

Zebrania sołeckie w roku 2017

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w każdym z sołectw według poniższego szczegółowego harmonogramu.
(więcej…)

Program „Rodzina 500+” – informacje

Informujemy, że na terenie Gminy Rząśnia jednostką wyznaczoną do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.

W ramach Programu Rodzina 500+ mieszkańcy Gminy Rząśnia będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego będzie złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni pokój nr 1 w godzinach pracy Ośrodka tj., poniedziałek – środa – 7:30-15:00, czwartek – 7:30-17:30, piątek – 7:30 – 15:00.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni będą przyjmować wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również złożyć za pośrednictwem internetu, tj. poprzez: ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej, portal informacyjno- usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, platformę usług elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Rodzic lub opiekun będzie mógł za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Organu prowadzącego w gminie. Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

Wnioski złożone w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życia ustawy czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, będą rozpatrywane w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, a świadczenie wychowawcze będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski na świadczenie wychowawcze złożone od 2 lipca 2016 r. będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, przelewem na konto lub w gotówce.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia wychowawczego to matka, ojciec opiekun prawny i opiekun faktyczny dziecka. Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dziecka równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem (Fakt opieki naprzemiennej należy udokumentować ważnym orzeczeniem sądu).

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016r. poz. 214) do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

  1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

– oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (obecnie jest to rok 2014), innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

– oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

– umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

– dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

– dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

– dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

– kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.),

– kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,

– odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

– orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

– inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne lub fundusz alimentacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni nie muszą ponownie przedstawiać wyżej wymienionych dokumentów.

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko:

– wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,

– odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

– inne dokumenty, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica).

O szczegółowym sposobie załatwienia sprawy dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni: www.gopsrzasnia.naszops.pl.

Dodatkowych informacji na temat przyznania świadczenia wychowawczego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni lub pod numerem tel. 44 631-71-84 oraz specjalnie uruchomionych infolinii przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi nr tel. 42 664 20 20, 42 664 20 12 oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie nr tel. 22 529-06-68.

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (pdf),
Podręcznik_Programu Rodzina 500_plus_(pdf).

Punkt przyjęć interesantów przez dzielnicowego

Uprzejmie informujemy, iż od najbliższego poniedziałku 7 marca 2016 r. zostaje uruchomiony punkt przyjęć interesantów dzielnicowego gminy Rząśnia.

Dzielnicowy – asp. sztab. Dariusz Święcki przyjmować będzie w każdy poniedziałek w godz. 17:30 – 19:30 w lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 16A – pierwsze piętro).

Odpady komunalne – upływa termin wnoszenia opłaty

Urząd Gminy w Rząśni przypomina, że z dniem 25 stycznia 2016 r. upływa termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za IV kwartał 2015 r. tj. za miesiąc: październik, listopad, grudzień).
Prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty.

Informujemy jednocześnie, iż brak terminowej wpłaty może skutkować m. in.:
– naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
– wszczęciem procedury windykacji i naliczeniem kosztów upomnień,
– wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U.  z 2012 r. poz, 105 z póź. zm.) i naliczeniem kosztów z tym związanych.