Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Drodzy Sołtysi, Przewodniczący i Radni Rad Sołeckich,

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy
Przewodniczący Rady

Jarosław Popławski