Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Rząśnia wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy również dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej. Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk W imieniu Rady Gminy Rząśnia Przewodniczący Rady Jarosław Popławski

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Rząśnia wyrazy podziękowania za wkład pracy,
zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.

Życzymy również dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Wójt Gminy Rząśnia
(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady
(-) Jarosław Popławski