Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Rząśnia wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę
na rzecz wspólnoty lokalnej.

Życzymy również dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji
oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady
Jarosław Popławski

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa